TILTALE: DRO RETT FRA SMITTEOMRåDE TIL JOBB På LEGEKONTOR GJENTATTE GANGER

© NTB Saken skal gå for Oslo tingrett. Foto: Jil Yngland En helsesekretær ved et fastlegekontor i Oslo er tiltalt for «forsettlig eller grovt uaktsomt» ha overtrådt karantenebestemmelsene for folk som ankommer Norge. Gjentatte ganger har kvinnen dratt rett på jobb etter å ha vært på reise i utlandet, ifølge politiet:– Vi fikk et konkret tips om mulig karantenebrudd i oktober...